Good Spy

Dobrzy szpiedzy w słusznej sprawie.

Miesiąc: Maj 2019

Dzieci w szponach hazardu.

Młodzież należy do grupy, która jest w sposób szczególny narażona na podejmowanie zachowań ryzykownych, w tym nałogowy hazard. Wśród dzieci i młodzieży do 18 roku życia obserwuje się najwyższy, w porównaniu z innymi grupami wiekowymi, odsetek osób zagrożonych uzależnieniem od hazardu – 12,3% (raport CBOS 2012 r.). To, że młody człowiek nie gra…

KibicowSSka Polska.

Patriotyczne oprawy, pamięć o żołnierzach wyklętych, zbiórki na domy dziecka czy pomoc Polonii z Kresów. Są to działania kibiców z ostatnich lat mające pokazać ich w lepszym świetle, nie tylko jako stadionowych zadymiarzy szukających konfrontacji z kimś o innym kolorze…